POTPORE

KUD „I. G. Kovačić“ Ivankovo dobiva potpore kroz financijska sredstva, promidžbene aktivnosti te fizički rad pojedinaca.
Udruga do financijskih sredstava dolazi redovitim apliciranjima na razne natječaje i javne pozive za dodjelu istih te kroz razne donacije fizičkih i pravnih osoba.
Suradnjom s medijima, vršimo promidžbene aktivnosti kojima upoznajemo javnost o našim kulturno – umjetničkim djelatnostima. Tekstovi (članci), fotografije, audio i video snimci ostaju trajni spomen sveukupnog rada članova društva, ali i dobri edukativni materijali za generacije koje dolaze.
Izuzetno važna potpora društvu je fizički rad pojedinaca koji, bez ikakve naknade, izvode razne stolarske, molerske, keramičke i druge zahvate u KUD-ovim prostorijama i na sceni, prevoze namještaj i ostale potrebne stvari, čuvaju red za vrijeme dolaska gostiju i za vrijeme priredbe, pripremaju i dostavljaju hranu za veći broj ljudi (do 250!), posluživaju hranu i piće gostima, postavljaju promidžbene rekvizite po selu (velike lutke od slame u centru sela, plakati, dijeljenje pozivnica,…) i ostalo.

Zahvaljujemo se svima koji nam na bilo koji način pružaju potporu!